Coiste Bainistí an Chontae - County Management Committee 2024
AINMCLUBGÚTHANROIMHPHOST
Cathaoirleach
Chairperson
Brian ArmitageCLG Eiméid, Lios na Scéithe07736808077chairperson.fermanagh@gaa.ie
Leas Chathaoirleach
Vice Chairperson
John McGovernCLG Chláirseacha Dhoire Ó gConaíle07764615695chairperson.ccc.fermanagh@gaa.ie
Rúnai
Secretary
Tom BoyleCLG Éimhir Mhic Mhathúna, Achadh Lon07739094751secretary.fermanagh@gaa.ie
Leas Rúnaí
Assistant Secretary
Phil FlanaganCLG Mhic Uidhir, An t-Iompú Deiseal07985955555secretary.ccc.fermanagh@gaa.ie
Cisteoir
Treasurer
Sean BurnsCLG Uí Raithile, Béal Cú07525236644treasurer.fermanagh@gaa.ie
Leas Cisteoir
Assistant Treasurer
TBC
Oifigeach Oilúna
Coaching Officer
Ferghal O’ConnorCLG Ghaeil na hEirne, Béal Leice07516090911coachingofficer.fermanagh@gaa.ie
Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge
Culture and Irish Language
Ciarán Mag UidhirCLG Sheamróga Ros Liath07745987928Irishculturalofficer.fermanagh@gaa.ie
Oifigeach Caidreamh Poiblí
Public Relations Officer
Deirdre FelloniCLG Uí Chonaill, Doire Loin07799840392pro.fermanagh@gaa.ie
Ard Comhairle
Central Council
&
Oifigeach Pléanála agus Traenála
Planning and Training Officer
Tiernach MahonCLG Naomh Molaise, Na Cearna07968741745ccdelegate.fermanagh@gaa.ie
Comhairle Uladh
Ulster Council
Peter CartyCLG Naomh Muire, Daimhinis07899913005cartydevenish@yahoo.co.uk
Comhairle Uladh
Ulster Council
Greg KellyCLG Ghaeil Inis Ceithleann07768531946drgkelly@hotmail.com
Oifigeach na bPáistí
Children’s Officer
Anita KehoeCLG Chláirseacha Dhoire Ó gConaíle07845708349childrensofficer.fermanagh@gaa.ie
Oifigeach Sábháilteachta agus Áiseanna
Safety and Facilities Officer
Sean DonnellyCLG Naomh Iósaf, Eadarnaigh07725335088developmentofficer.fermanagh@gaa.ie
Ionadaí Coiste Iomána
Hurling Committee Representative
Phil O’ConnorCLG Airt Mhic Mhurchadha, Bealach na Leice07966512971