Cumann Lúthchleas Gael Fear Manach

County Management Committee

Coiste Bainistí an Chontae - County Management Committee 2021
 AINMCLUBGÚTHANROIMHPHOST
Cathaoirleach
Chairperson
Greg KellyCLG Ghaeil Inis Ceithleann07841260410chairperson.fermanagh@gaa.ie
Leas Chathaoirleach
Vice Chairperson
Phil FlanaganCLG Mhic Uidhir, An t-Iompú Deiseal07985955555chairperson.ccc.fermanagh@gaa.ie
Rúnai
Secretary
Tom BoyleCLG Éimhir Mhic Mhathúna, Achadh Lon07739094751secretary.fermanagh@gaa.ie
Leas Rúnaí
Assistant Secretary
Brian ArmitageCLG Eiméid, Lios na Scéithe07736808077secretary.ccc.fermanagh@gaa.ie
Cisteoir
Treasurer
Sean BurnsCLG Uí Raithile, Béal Cú07525236644treasurer.fermanagh@gaa.ie
Leas Cisteoir
Assistant Treasurer
Barry DohertyCLG Bhriain Bhóramha, Cill Náile07919490768bd2076@yahoo.com
Oifigeach Oilúna
Coaching Officer
Ferghal O’ConnorCLG Ghaeil na hEirne, Béal Leice07516090911coachingofficer.fermanagh@gaa.ie
Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge
Culture and Irish Language
Ciarán Mag UidhirCLG Sheamróga Ros Liath07745987928Irishculturalofficer.fermanagh@gaa.ie
Oifigeach Caidreamh Poiblí
Public Relations Officer
pro.fermanagh@gaa.ie
Ard Comhairle
Central Council
Tiernach MahonCLG Naomh Molaise, Na Cearna07968741745ccdelegate.fermanagh@gaa.ie
Comhairle Uladh
Ulster Council
Peter CartyCLG Naomh Muire, Daimhinis07899913005cartydevenish@yahoo.co.uk
Comhairle Uladh
Ulster Council
Jim TummonCLG Ghaeil Inis Ceithleann07768531946jim.tummon@btinternet.com
Oifigeach na bPáistí
Children’s Officer
Anita KehoeCLG Chláirseacha Dhoire Ó gConaíle07845708349childrensofficer.fermanagh@gaa.ie
Oifigeach Forbartha
Development Officer
Sean DonnellyCLG Naomh Iósaf, Eadarnaigh07725335088developmentofficer.fermanagh@gaa.ie

Our Sponsors