Cumann Lúthchleas Gael Fear Manach

Audit and Risk Committee

Cathaoirleach:

Peter Quinn

Rúnaí:

Martin Teague

Members:

  • Niall Bogue
  • Gerard O’Brien
  • Caroline McCaffrey
  • Lauri McCusker

Our Sponsors